שחלה ורחם דופלר צבע

אופן ביצוע הבדיקה: מבוצעת בגישה נרתיקית (בנבדקות שאינן יכולות להיבדק בגישה נרתיקית – תבוצע בגישה בטנית עם שלפוחית שתן מלאה).

מהות הבדיקה: בבדיקה זו משתמשים בטכניקה מיוחדת המבוססת על אפקט דופלר, על מנת למדוד מהירות ותנגודת זרימת דם לרחם או לשחלות. מאפייני זרימת הדם יכולים לעזור באפיון ממצאים שונים ברחם ובשחלות מבחינת הסיכון לממאירות.

יש להדגיש כי בדיקת דופלר מהווה כלי עזר נוסף להערכת פוטנציאל ממאירות של ממצאים שונים.