אולטרה-סאונד מעקב פריון

אופן ביצוע הבדיקה: מבוצעת בגישה וגינלית.

מהות הבדיקה: מבוצעת בזמן טיפולי פריון והפריה חוץ גופית, ובה נמדדים עובי רירית הרחם וגודל הזקיקים בשחלות.