אולטרה-סאונד טרימסטר ראשון

עיתוי: מבוצעת עד השבוע ה-12 להריון, ומטרתה לקבוע את תקינות ההריון ואת מיקומו.

אופן ביצוע הבדיקה: מבוצעת בגישה נרתיקית.

מהות הבדיקה: בבדיקה זו נקבעים גודל העובר, הימצאות דופק, המצאות ממצאים נוספים היכולים להשפיע על מהלך ההריון כגון אזורי דימום, הפרעות במבנה של חלל הרחם, וכן ממצאים חריגים בשחלות. בהריונות מרובי עוברים, בדיקה זו קובעת את מספר העוברים, המצאות דופק בהם וכן את סוג השליה והקרומים.

בדיקה זו חשובה בהערכת תקינות ההריון, שכן על פיה נקבע מועד הביצוע של בדיקות במהלך ההריון, כגון חלבון עוברי, דיקור מי שפיר והעמסת סוכר, כמו גם מועד הלידה.