בדיקה מכוונת למערכות העובר

המכוונת נועדה לבדוק מערכת/ות מסויימת/ות, אבר/ים מסויים/ים או את מצב העובר, בהתאם לשאלה ספציפית של הרופא המפנה.קיימים מצבי רקע המגבירים את הסיכון של העובר ללקות במום ספציפי, או שמתעוררת שאלה לגבי אבר מסויים בבדיקת אולטרה-סאונד שבוצעה לאישה (למשל: חשד למום לב).

הבדיקה מבוצעת על פי התוויה רפואית מוגדרת ובד"כ בהפניה מרופא מטפל או רופא מייעץ. הבדיקה מבוצעת בגישה בטנית, נרתיקית או במשולב על פי נסיבות המקרה.

בבדיקה יבדקו האבר או המערכת בהתאם לנסיבות המקרה ואין הבדיקה אמורה לשלול מומים במערכות אחרות. בבדיקה תבוצע מדידה של האברים בדומה לסקירה המוקדמת או המאוחרת וכמו כן יבדקו דופק, תנועות, מיקום השילייה וכמות מי השפיר.

תיעוד ודיווח תשובה הבדיקה:

תוצאת הבדיקה תימסר לאישה על מנת שזו תעביר אותה לרופא המטפל בין אם הופנתה האישה על ידי רופא ובין אם פנתה לבדיקה על דעת עצמה.

יוסבר לאישה שהעברת המידע לרופא המטפל וכן יישום המלצות, אם היו כאלה, הם באחריותה ולא באחריות הבודק.

נוהל הטיפול בממצאים חריגים האחריות הרפואית הכוללת חלה על הרופא המטפל של האישה.

אם יתגלה ממצא חריג הרופא הבודק יתעד את הממצא במכתב בצורה ברורה, יסביר לנבדקת את הממצאים וימסור את המכתב לידי הנבדקת לצורך העברתו לרופא המטפל.