אולטרה-סאונד דופלר בהריון

עיתוי: מבוצעת רק לפי החלטת רופא נשים מטפל ולא כחלק מהבדיקות השגרתיות.

אופן ביצוע הבדיקה: מבוצעת בגישה בטנית.

מהות הבדיקה: נמדדים ערכי זרימות דם בעורק הטבור ובכלי דם אחרים בעובר לפי הצורך. מבדיקה זו מתקבל מידע לגבי ויסות זרימת הדם בעובר במצבים שונים, כגון פיגור בגדילה תוך רחמי. הבדיקה אינה מזיקה לעובר

dupler