אולטרה-סאונד במיילדות

באמצעות טכנולוגיית ההדמיה באולטרה-סאונד, מתאפשרת בדיקת תקינותו של הריון. ביצוע בדיקות באיכות גבוהה יאפשר גילוי חלק ניכר מהמומים בעובר, כל זאת כמובן בתלות בשבוע ההריון ומשתנים אישיים שונים, המשפיעים על יכולת הדימות, כגון משקל הנבדקת, צלקות מניתוחים קודמים, ועוד.  חשוב עם זאת לזכור, שבבדיקות האולטרה-סאונד בהריון לא ניתן לאבחן את כל המומים הקיימים בעובר, ולבדיקה יש מגבלות.

שימוש באולטרה-סאונד בהריון נעשה למטרות הבאות:

  1. קביעת גיל הריון
  2. קביעת מיקום הריון
  3. בדיקת תקינות הריון
  4. בדיקת מספר העוברים ומאפייני כל אחד מהם.
  5. קביעת מיקום השלייה ובדיקת כמות מי השפיר
  6. ביצוע בדיקות אנטומיות – שקיפות עורפית / סקירת מערכות
  7. הערכת משקל העובר
  8. בדיקת מצבו של העובר על-ידי צפייה ותיעוד תנועות, תנועות נשימה

 

אופן ביצוע הבדיקה במהלך הריון:

  • בדיקה בגישה נרתיקית (לדנית, וגינאלית- בדיקת אולטרה-סאונד פנימית או נרתיקית מבוצעת באמצעות החדרת מתמר אל הנרתיק). בדיקה זו נעשית בדרך כלל בנשים בשלבים הראשונים להריון, בדרך כלל עד לשבוע 16.
  • בדיקה בגישה בטנית. בדיקה חיצונית כאשר המתמר מונח על בטן האישה. בדיקה מבוצעת משבוע 17 ועד ללידה

לעתים, על פי החלטת מבצע הבדיקה, יש צורך בשילוב בדיקה בגישה לדנית גם בשלבי הריון מאוחרים.